Moravská výrobní a.s.Moravská výrobní a.s.
Výrobalitých potěrů
Anhydritové
Cementové
Pěnobetony
Výroba
Realizace
Podlahy
lité
betonové
epoxidové

Stavby
Omítky
Realizace
Půjčovna
Čerpání betonů
Čerpání litých potěrů
Doprava – mechanizace
Lešení
Půjčovna

Výroba litých samonivelačních potěrů

ANHYDRITOVÝ POTĚR / CEMENTOVÝ POTĚR

Lité samonivelační potěry, anhydritové a cementové, vyrábíme v pevnostních třídách 20, 25 a 30 MPa.

Na výrobu anhydritových a cementových potěrů používáme pojivo dovezené z Německa. Na stavbě se dle požadované pevnostní třídy smíchá pojivo s kamenivem, 0/4 u anhydritu a kamenivem 0/8 u cementového potěru, s vodou. Po zamíchání (vše je počítačem řízeno i dávkování jednotlivých složek) se materiál přečerpá zabudovaným šnekovým čerpadlem pomocí hadic na místo určení.

Výroba
Výroba

PĚNOBETON

Pěnobeton vyrábíme v objemových hmotnostech 500 až 1600 kg/m3.

Na výrobu pěnobetonu používáme cement 42,5 R a technickou pěnu.

Dle požadované objemové hmotnosti se namíchá cement s vodou v míchačce a technická pěna s vodou v pěnogenerátoru. Tyto dvě vzniklé složky se spolu smíchají až v dopravních hadicích pomocí 2 speciálních zařízení, kdy první je hned na začátku napojení hadic na čerpadlo a druhé na začátku poslední hadice.

Výhody mobilní betonárny Bremat
Kvalita srovnatelná s materiálem ze sila • Rychlejší vysychání oproti materiálům z betonáren • Součástí výrobní linky je i čerpadlo • Materiál vyrobíme v přesném množství: platíte jen za to, co máte zrealizováno • Tisk dodacího listu přímo na Vaší stavbě • K realizaci potřebujeme jen vodovodní přípojku 3⁄4“
Fakturace přenesené daňové povinnosti (bez DPH)

 

 

 

 

Vlastníme mobilní výrobní linku Bremat, se kterou realizujeme zakázky v Olomouckém regionu.
Po domluvě lze realizovat i větší zakázky = možnost zřízení depónia přímo na stavbě i mimo Olomoucký region.
Při realizací litých samonivelačních potěrů, spolupracujeme dále s betonárnami např. CEMEX a TBG po celé ČR.

Technologické výhody litých potěrů
Vysoká rychlost pokládky (cca 1 000 m2/směnu) Snížení únavy, zvýšení komfortu provádění – zpracování ve vzpřímené poloze Není nutný zábor ploch pro výrobu nebo skladování Doprava směsi na místo pokládky rychlostí až 14 m3/hod Čerpání do vzdálenosti 180 m a výšky cca 30 podlaží • Není nutná přípojka elektřiny a vody Nejsou potřeba dopravní zařízení stavby Odpadá ošetřování v průběhu zrání** Vysoká jakost dána přísnou kontrolou výroby a výběrem surovin * v závislosti na teplotě a vlhkosti prostředí ** dle použitého typu postřiku

Podlahy realizujeme včetně
zaměření skladby podlahy návrhu optimální skladby podlahy D+ M izolačních vrstev D +M separační fólie a dilatačních pásků

Lité samonivelační potěry

Anhydrit

Tekutý samonivelační anhydritový litý potěr vytváří ideálně rovnou podkladovou plochu pod fi nální nášlapnou vrstvu. Má dobrou tepelnou vodivost a proto se doporučuje při realizaci podlahového topení. Není však vhodný pro trvale vlhké prostory.

Použití

Pro všechny typy interiérových podlahových konstrukcí v bytových nebo administrativních budovách a objektech občanské vybavenosti bytové výstavby. Není vhodný do exteriéru a trvale vlhkých prostor. Je také doporučovaným materiálem pro zalití podlahového topení. Anhydritové podlahy jsou díky vysoké tepelné vodivosti ideálním řešením pro maximální efektivitu systémů podlahových topení.
Více jak 30-leté zkušenosti s výrobou anhydritových potěrů zaručují ty nejlepší výsledky při realizaci interiérových podlah. Kombinace vlastností litého anhydritového potěru umožňuje jeho použití přímo pod fi nální nášlapnou vrstvu podlah.

Výhody
 • Zlepšuje možnost regulace teploty a účinnost podlahového topení díky své vysoké tepelné vodivosti 1,8 W/mK Minimální roztažnost a smrštění – omezení nutnosti přípravy a provádění dilatací v potěrech
 • Nepraská a nedeformuje se při zrání
 • Vysoká pevnost potěru – pevnost v tahu za ohybu je min. 2x vyšší než u tradičních cementových potěrů. Pevnost v tlaku není závislá na zhutnění.
 • Samonivelační schopnost – snadné dosažení dokonalé roviny povrchu potěru
 • Anhydrit není nutné ošetřovat při zrání a schnutí
 • Nevyžaduje vyztužení - snadnější provádění a eliminace závad nevhodně umístěných vyztuží
Lité podlahy
Lité podlahy

Cementový litý potěr

Tekutý samonivelační cementový potěr se uplatňuje hlavně v místech, kde není možné použít anhydritové potěry, např. z důvodu trvale vlhkého prostředí. Potěr nevyžaduje vyztužení a je pochozí již po 24 hodinách.

Použití

Pro všechny typy interiérových podlahových konstrukcí v bytových, administrativních, průmyslových budovách a objektech občanské vybavenosti. Vhodný jako podklad pod všechny typy podlahových krytin (dlažby, laminátové podlahy, dřevěné podlahy, stěrky, koberce apod.) i místech s trvalou vlhkostí.

Výhody
Ideálně rovný povrch díky vysoké tekutosti • Vhodný i pro trvale vlhké prostory • Pochůznost již po 24 hodinách • Vysoká pevnost Vhodný pro podlahová topení • Snadný transport na místo pokládky

Pěnobeton

Litá vyrovnávací a izolační směs na bázi pěnobetonu případně s doplněním polystyrénu. Umožňuje snadné a rychle provedení tepelné izolace a vyrovnání jakéhokoliv podkladu bez ohledu na velikost a rozsah nerovností nebo výskytů instalačních rozvodů.
Díky své tekutosti a přizpůsobivosti je snadné nastavení potřebné nivelety a vytvoření spolehlivého, kompaktního podkladu. Je dodáván v objemových hmotnostech 300–900 kg/m3.
Jednou z rizikových částí výstavby je realizace podlah a příprava podkladů. Omezení stavby při provádění pomocí deskových izolačních materiálů, vysoká pracnost, ale také značné riziko poruch v důsledku nesprávné pokládky dalo podnět k vývoji nové technologie – litých izolačních směsí = pěnobetonů.

Použití + výhody
vyrovnání nerovností podlah = dokonalé srovnání podkladu • rovinnost povrchu • tepelná izolace podlah • ochrana podlahových rozvodů • optimální podklad pro lité samonivelační potěry • odlehčení stropních konstrukcí při rekonstrukcích • vyplňování hluchých prostor, kleneb a dutin • výplně okolo bazénů a jímek • úspora prostoru na staveništi • snadná zpracovatelnost

Betonové podlahy

Mazaniny

Realizujeme klasické betonové mazaniny ve všech pevnostních třídách s výztuží sítí KARI, nebo s polypropylenovými vlákny, včetně spádových mazanin. Realizujeme po celé ČR.

Drátkobetony

Drátkobetonové podlahy (průmyslové) realizujeme ve všech pevnostních třídách s ocelovými drátky. Tyto podlahy realizujeme jako leštěné či broušené se vsypem nebo bez. Samozřejmostí je opatření čerstvého betonu ochran- ným postřikem proti rychlému vysušení.
Na základě dodaných podkladů ohledně nároků na plánované zatížení podlahy, jsme schopni zajistit výpočet nejvhodnější tloušťky, pevnostní třídy betonu a počet drátků obsažených v 1 m3 betonu. Realizujeme po celé ČR.

Betonové podlahy
Betonové podlahy

Epoxidové podlahy

Použití + výhody

Vysoce mechanicky a esteticky hodnotné finální povrchové úpravy. Široké spektrum použití v pozemním stavitelství s možností optimalizace technického řešení a finálního vzhledu.

Epoxidové podlahy výrazně zkvalitní hlavně tyto parametry:
chemická odolnost, mechanická odolnost a vzhled.

Epoxidové lité podlahy mohou být v podobě lesklé či matné a navíc v mnoha barevných úpravách dle vzorníku RAL, dále i v úpravě protiskluzné. Dosahují tloušťky pouhých 2 – 3 mm a jejich pevnost v tlaku dosahuje až 80 MPa, což je jejich velká výhoda. Další výhodou je to, že po jejich položení lze podlahu velmi brzy zatížit. Při pokojové teplotě dochází k rychlému vytvrzení.

Při vyšším zatížení jako je louh a kyseliny nad 10% je potřeba přesně specifikovat toto chemické zatížení z důvodu nánrhu konkrétní skladby epoxidové podlahy.

Epoxidové podlahy

Stavby

Stavební firma Moravská výrobní a.s. se zabývá bytovou a průmyslovou výstavbou, rekonstrukcemi, stavbami na klíč a dalšími stavebními pracemi v oborech pozemního stavitelství. Provádíme kompletních instalací (voda, kanalizace, topení,elektro…).

Společnost má zaveden a certifikován systém řízení jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:2001, systém environmentálního managementu dle normy ČSN EN ISO 14001:2005 a managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, řízený dle normy ČSN OHSAS 18001:2008.

FILOSOFIE MORAVSKÉ VÝROBNÍ A.S.:
- být významnou stavební společností nejen v regionu svého působení
- vytvořit si a udržovat dlouhodobě dobré vztahy se svými zákazníky dodavateli
- být stavební společností s vysokou jakostí všech prováděných prací
- neustále rozvíjet a zvyšovat úroveň vzdělávání svých pracovníků
- chránit životní prostředí, předcházet jeho znečišťování a šetřit přírodní zdroje
- vytvářet bezpečné pracovní prostředí

Stavby
Stavby

Sádrové interiérové omítky

Realizujeme již 10let · Zrealizovány statisíce m2 · Kapacita cca 15tis m2 měsíčně

Přírodní, ekologické omítky a stěrky ze sádrovce

Jemné jednovrstvé sádrové omítky a stěrky – materiály z přírodního sádrovce – se používají k omítání veškerého zdiva v interiéru. Svými vlastnostmi splňují všechny nároky moderního stavitelství. Sádra se vyznačuje tím, že je schopna sama regulovat vlhkost, díky tomu pomáhá udržovat příjemné mikroklima. Sádrové omítky a stěrky v případě větší vlhkosti v místnostech vlhkost absorbují a později ji uvolňují zpět do ovzduší. Stejně tak umějí absorbovat i teplo. Tím zajišťují rovnováhu teploty stěn a vnitřního prostoru.

Sádrové omítky jsou vhodné na všechny typy podkladu. Mají nejen dekorativní a estetické vlastnosti, ale též splňují náročné stavebně-fyzikální požadavky všech vnitřních prostor. Jsou proto exkluzivním materiálem pro řešení interiérů.

Jedna omítka - různé povrchy

K důležitým vlastnostem sádrových omítek patří hladký povrch a jednoduchost zpracování. Sádrové omítky jsou na rozdíl od klasických vápenocementových omítek jednovrstvé a nanášejí se prakticky v jednom pracovním sledu. Pokud to povrch dovoluje, lze je nanášet ve velmi tenkých vrstvách s minimálním odpadem.

Se sádrovou omítkou lze vytvořit jak hladký kletovaný povrch, tak hrubou strukturu kamínků či dalších esteticky zajímavých povrchů. Navíc jsou tyto omítky velmi snadno opravitelné, lze je obkládat keramickými obklady, tapetovat i natahovat šlechtěnými omítkami. Pod finální obklad nebo tapetu je zapotřebí použít penetraci.

Vysoká přilnavost a rychlost

Sádrové omítky jsou dokonale lepivé. Z těchto důvodů přilnou téměř ke všem běžným stavebním podkladům – betonu, pálené cihle, pórobetonu. Tato vlastnost je zvláště výhodná při omítání stropů, zejména v místech kde jsou vysekány rozvody nebo kde jsou jiné nerovnosti podkladu, např. špalety, překlady apod.

Sádrové omítky jsou vysoce univerzální a lze je použít téměř všude, včetně sklepu, stropu, kuchyně nebo koupelny. Je třeba také říci, že sádrové omítky výrazným způsobem urychlují stavbu, a to dokonce 2 až 3krát. Sádrová omítka potřebuje v průměrných stavebních podmínkách na vyschnutí cca 10 až 14 dní (omítky s cementem až 28 dní).

Požární ochrana

Velmi nestandardní vlastností sádrových omítek je požární ochrana. Jestliže se pozorně zamyslíme nad chemickým vzorcem síranu vápenatého s krystalicky vázanou vodou, tj. CaSO4 x 2H2O, je zřejmé, že v krystalové skladbě jsou uloženy 2 molekuly vody. Při teplotním zatížení se toto množství uvolňuje jako „hasící“ část. Při teplotním působení se uvolní vodní pára, která zabrání vzniku požáru jako parní stěna.

Zpracování sádrových omítek

Sádrové omítky lze spolehlivě a rychle zpracovávat jak ručním, tak strojním způsobem. Ve většině případů nevyžadují podklady žádné speciální úpravy. Výjimkou jsou nesavé prefabrikované betony nebo naopak vysoce nasákavé podklady (pórobeton). V prvním případě je zapotřebí opatřit podklad prostředky, které zvyšují přilnavost například kontaktní penetrační nátěr.

Ve druhém případě použijeme prostředek snižujícím nasákavost, ideálně (ředěný 1:3 s vodou). Standardním použitím penetrace v ředění se třemi díly vody zajistíme rovnoměrnou nasákavost podkladu, rovnoměrné tuhnutí omítky a tím rovnoměrnost vlastností pro rozfilcování a uhlazení omítky. Podklad musí mít minimálně +5 °C (tj. teplota vzduchu cca 10 °C), musí být suchý (zbytková vlhkost do 3 %). Ze stěny musí být odstraněny nesoudržné části a zbytky bednících olejů. Silně zaprášené podklady je třeba mechanicky očistit např. smetákem nebo kartáčem. Spáry u zdiva, které jsou širší a hlubší více než 5 mm je třeba vyplnit, jinak se můžou projevit jejich stopy na výsledné omítce.

Sádrová omítka pro ruční zpracování představuje materiál se zvýšenou přídržností na obvyklé stavební, ale zejména betonové podklady. Nanáší se v minimální tloušťce 5 mm. Čas pro zpracování je minimálně 100 minut a výsledkem je hlazená struktura povrchu. Orientační spotřeba materiálu je 1 kg/m2 na každý milimetr tloušťky při absolutní rovinnosti zdiva.

Omítky pro strojní zpracování

Pro zpracování a aplikaci sádrových omítek používáme omítací stroj PFT G4. Kvalitní zpracování ovšem začíná správným zamícháním v PFT omítačce. Sádrová omítka pro strojní zpracování je určena pro stěny i stropy omítané na podklady jako beton, pálené cihly, plynosilikátové tvárnice pro přesné zdění, ale i cementotřískové desky.

Hlavní výhody sádrových omítek a stěrek:
 • zajišťují prodyšnost zdiva díky svému nízkému difúznímu odporu
 • mají schopnost přijímat a uvolňovat vzdušnou vlhkost
 • regulují klima uvnitř místnosti
 • mají schopnost lepšího přenosu drobného pnutí v podkladu
 • rozmíchané s vodou zvyšují objem
 • zpracovávané směsi a na rozdíl od tradičních omítek zvyšují vydatnost
 • nemusí se brousit
 • jsou vhodné i pro začištění drážek po elektro- a vodoinstalaci
 • jsou dokonale hladké, nedrží se na nich prach, a proto jsou vhodné pro alergiky
 • umožňují aplikovat různé malířské techniky a plastické dekorace
 • neabsorbují pigmenty barev ani následných nátěrů – není třeba často malovat
 • jsou nejlepším materiálem pro opravu ostění oken a dveří při jejich výměně
 • zamezují vzniku plísní
Hlavní oblasti použití:
 • celoplošně aplikované omítky na stěny i stropy v interiéru s obvyklou vzdušnou vlhkostí vč. domácích kuchyní a koupelen
 • finální úprava před malováním a tapetováním
 • lokální vysprávky stávajících omítek
 • začištění drážek pro instalace
 • oprava ostění oken a dveří při jejich výměně

 

 

 

 

Půjčovna

Čerpání betonu

PUTZMEISTER P 718 TD – Levnější čerpání než klasickým schwingem!

Putzmeister P718 je jediné čerpadlo na jemný beton, které je schopné na malém prostoru zpracovávat materiál o max. zrnitosti 32 mm s dopravním tlakem 70 bar a dopravním výkonem 18 m3/hod.

Použití čerpadla na jemný beton je výhodné především tehdy, pokud je na stavbě málo místa nebo je třeba v menším rozsahu provádět nástřik betonu. Díky instalovanému automatickému těsnění lze bez problémů čerpat také extrémně tekuté materiály, neboť doprava tekutých potěrů je další typickou oblastí využití našeho multifunkčního zařízení.

Standartně čerpáme Drátkobetony do 22 mm a 20 kg á m3.

Doporučujeme pro realizace do 80m3 za den.

Ke stažení: Ceník čerpání

Čerpání betonu

Čerpání litých potěrů

BMS WORKER N°1 FLUID PUMP

Při potřebě čerpání litého potěru z domíchávače (pokud není možné vyrobit a dodat námi vyráběný potěr !-) pronajímáme čerpadlo BMS.

Paušál za 1 den do 2 motohodin je 3000,- Kč bez DPH.

Čerpání betonu

Doprava

Nákladní auta
Man 5,5 t – kontejner s HR rukou
Avia 3,5 t – kontejner
Iveco 3,5 t – Skříňová dodávka
Stavební stroje
Smykový nakladač Detvan (UNC) vč. Podkopu a lžíce na betonování!
Traktorbagr TEREX 890 PS – univerzální silný stroj
Na veškeré zemní práce – vč. Naklápěcí svahovky.

Lešení

Disponujeme cca 3tis m2 rámového lešení PLETAC. Cenovou nabídku na Pronájem vč. Montáže a demontáže Vám rádi vypracujeme.

 

 

 

 

O nás

Naše společnost se zabývá:

 • Výrobou samonivelačních potěrů
 • Realizací Litých, průmyslových a epoxidových podlah
 • Generální dodávkou staveb
 • Realizací sádrových omítek
 • Pronájmem stavebních strojů,lešení a čerpadel betonu
 • Developerská činnost

Z historie

Kořeny firmy sahají do roku 1990 - kdy dnešní předseda představenstva p. Jaroslav Švarc začal vykonávat stavební práce. Živnostenský list mu byl vydán v roce 1992 - znějící na ŠVARC - Jaroslav Švarc. V témž roce začala firma přijímat do stavu první zaměstnance.

Zpočátku firma prováděla drobnější rekonstrukční práce které se během dvou let rozšiřují na kompletní investiční výstavbu. V roce 1995 již měla firma 56 kmenových zaměstnanců různých profesí. V této době většina činnosti firmy spočívá v kompletních dodávkách stavebních a interiérových prací "na klíč". 

V roce 1998 dochází konečne k transformaci na akciovou společnost MORAVSKÁ VÝROBNÍ a.s. a to predevším z důvodu rozšírení společnosti o další významnou činnost kterou je výroba oděvů pro renomovanou německou značku BOGNER. 

V čele firmy která má 93 zaměstnanců stojí představenstvo MV a.s. Na činnost společnosti dále dohlíží dozorčí rada složená ze tří členů. Základní jmění činí 5 mil. Kč. Majetek společnosti se ke konci účetního období 2002 pohybuje okolo 30 mil. Kč. K další významné změně v řízení společnosti dochází v roce 2003. Dochází ke vvniku a následnému prodeji společnosti s ručením omezeným která přebírá kompletně činnost výroby oděvů. 

Pro Moravskou výrobní a.s. zůstává prioritou stavební činnost, pro kterou získává v roce 2005 certifikát ISO 9001, v jejím rámci se specializuje na lité podlahy a zateplování fasád.

K poslední a zatím nejzásádnější změně docházi roku 2014, kdy firma zahajuje výrobu materiálů pro lité podlahy.

Stává se tak nejvýznamnějším zpracovatelem v regionu, s kapacitou realizačních čet cca 10tis m2 měsíčně.

Roční obrat firmy činil v předchozích obdobích cca 50 mil. Kč p.a.

O nás

 

Reference

Vybrané reference za posledních 10 let

Stavby pro bydlení

 

reference

období: 2006/2007
název stavby: Novostavba bytového domu
místo stavby: Olomouc-Českobratrská ul.
investor: Studio bydlení s.r.o.

kompletní dodávka novostavby 4 podlažního bytového domu

reference

období: 2008
název stavby: Novostavba šesti rodinných domů
místo stavby: Třebčín

novostavba šesti řadových dvoupodlažních domů

období: 2008
název stavby: Zateplení bytového domu
místo stavby: Olomouc-Pražská
investor: Vces a.s.

kontaktní zateplení novostavby bytového domu

období: 2008/2009
název stavby: Novostavba třech rodinných domů
místo stavby: Šternberk, Ořechová ul.
investor: Studio bydlení s.r.o.

novostavba třech řadových rodinných domů se 6 bytovými jednotkami

reference

období: 2009
název stavby: Rekonstrukce ubytovacího zařízení Kopřivná
místo stavby: Malá Morávka
investor: Ski areál Kopřivná a.s.

půdní vestavba obytného podkroví ve stávajícím objektu a dřevěná nástavba nad garážemi

období: 2009
název stavby: Zateplení bytového domu
místo stavby: Vyškov, ul. Gorkého
investor: Pozemstav Prostějov a.s.

kontaktní zateplení panelového čtyřpodlažního domu

reference

období: 2010
název stavby: Zateplení obvodového pláště bytového domu
místo stavby: Prostějov, Olomoucká ul.
investor: ŽPSV a.s.

kontaktní zateplení objektu, venkovní omítky

reference

období: 2010
název stavby: Rekonstrukce bytového domu
místo stavby: Olomouc, Na Šibeníku
investor: manželé Číhalovi

kompletní rekonstrukce třípodlažního objektu vč. zhotovení půdní vestavby a kontaktního zateplení

reference

období: 2011
název stavby: Kontaktní zateplení objektu bytového domu
místo stavby: Olomouc, Rokycanova ul.
investor: Tamar s.r.o.

kontaktní zateplení objektu, venkovní omítky

období: 2011
název stavby: Novostavba rodinného domu
místo stavby: Nedvězí u Olomouce

kompletní dodávka novostavby jednopodlažního domu s obytným

reference

období: 2012
název stavby: Rekonstrukce stávajícího objektu na ubytovací zařízení Maja
místo stavby: Malá Morávka
investor: Ski areál Kopřivná a.s.

kompletní rekonstrukce bývalé jednopodlažní prodejny na ubytovací zařízení s obytným podkrovím

reference

období: 2013
název stavby: Novostavba rodinného domu
místo stavby: Bohuňovice
investor: manželé Šulcovi

kompletní dodávka jednopodlažního domu typu bungalov

reference

období: 2013
název stavby: Rekonstrukce bytového domu
místo stavby: Olomouc, Husitská ul.
investor: Carnivora invest

kompletní rekonstrukce třípodlažního objektu včetně vestavby obytného podkroví

období: 2014
název stavby: Novostavba radinného domu
místo stavby: Loštice
investor: Rodina Geislerova

generální dodávka novostavby RD

a spousta drobnějších akcí…

 

Stavby občanské vybavenosti

 

reference

období: 2006
název stavby: Novostavba administrativní budovy
místo stavby: Olomouc-Horní Lán
investor: FB Company s.r.o.

kompletní dodávka novostavby dvoupodlažní budovy

reference

období: 2010
název stavby: Zateplení obvodového pláště objektu „Centrum zdraví“
místo stavby: Prostějov-Vodní ul.
investor: Pozemstav Prostějov a.s.

zateplení obvodového pláště polyfunkčního objektu vč. povrchových úprav

reference

období: 2013
název stavby: Prodejna hraček HM studio
místo stavby: Olomouc - Obchodní centrum Olomouc City
investor: Čistá jižní Morava a.s.

kompletní rekonstrukce stávající obchodní jednotky na prodejnu hraček

období: 2014
název stavby: Prodejna Pepco
místo stavby: Olomouc - Obchodní centrum Olomouc City
investor: Čistá jižní Morava a.s.

kompletní rekonstrukce stávající jednotky na prodejnu

období: 2014
název stavby: Dětský svět Amazonie
místo stavby: Olomouc - Obchodní centrum Olomouc City
investor: Čistá jižní Morava a.s.

stavební úpravy, návrh a realizace interiéru

 

Průmyslové stavby

 

období: 2009/2010
název stavby: Stavební úpravy v objektu firmy Festa servis
místo stavby: Olomouc
investor: Festa servis

období: 2010
název stavby: Základy pro sušárnu řeziva
místo stavby: Střemeníčko
investor: S-Hange

základové konstrukce, deska, terénní úpravy

období: 2013/2014
název stavby: Rekontrukce objektu kotelny
místo stavby: Šternberk
investor: MA Servis s.r.o.

rekonstrukce stávající nevyužívané kotelny na spalovnu, vč. administrativních prostor, venkovní úpravy

období: 2015
název stavby: Oprava haly pro zemědělskou výrobu
místo stavby: Velký Týnec
investor: Agra Velký Týnec a.s.

 

Kontakty

Moravský výrobní a.s.

Chomoutov 388
783 35 Olomouc
E-mail: info@moravskavyrobni.cz
IČ: 25837052, DIČ: CZ25837052

zadat poptávku

Poptávkový formulář

Váš dotaz byl úspěšně odeslán.

Sekretariát

Tel.: +420 585 220  968, Fax: +420 585 313 301

Perzonalistika, mzdy, půjčovna

Marta Kadlecová
GSM: +420 608 654 434
E-mail: kadlecova@moravskavyrobni.cz

Vedoucí divize podlahy

Ondřej Macků
GpSM:   +420 775 746 869
E-mail: macku@moravskavyrobni.cz

Příprava a realizace stavebních zakázek

ing. Jan Vener
GSM:   +420 608 654 432
E-mail: vener@moravskavyrobni.cz

Správce stavebního dvora

Stanislav Lagron
GSM: +420 777 746 838

Hlavní účetní

Renata Gogolková
GSM: +420 777 746 874
E-mail: ucetni@moravskavyrobni.cz

Vedení společnosti

Petr Švarc - statutární ředitel
Tel.: +420 585 220 968
E-mail: petr@svarc.cz

 

Ke stažení

Technické listy MFC: